DIN efterårscamp

DIN

efterårscamp

For børn og unge mellem 13-17 år

Har dit barn svært ved at komme i skole?


Vi oplever ofte ovenstående problematik i vores arbejde med børn og unge. Derfor tilbyder vi DIN efterårscamp, hvor målet er at hjælpe dit barn tilbage til skolen.


Vi vil styrke dit barns personlige ressourcer, sociale kompetencer og miljø. Der vil blive udarbejdet en afsluttende rapport med afdækning af udfordringer og støtte/behov for at sikre fremadrettet skolegang.


Campen indeholder:

 • Gruppeforløb
 • Terapi med hest
 • Individuel hypnose
 • Lydfil
 • Forplejning
 • Afsluttende rapport
 • Opfølgnings-lørdag i uge 49
 • Mulighed for 3 individuelle sessioner med 25% rabat


Udbytte:

 • Brugbare strategier og værktøjer
 • Viden om selvværd, nervesystem og sociale færdigheder
 • Hjælp til lige præcis dit barns udfordringer
 • Personlige og sociale kompetencer
 • Nye venskaber
 • Evt. overleveringsmøde med skolen, familien, familiebehandler mv. for at sikre god skolegang


Tidspunktet for campen er mandag og tirsdag i uge 42 samt 3 efterfølgende torsdage. Desuden vil der være en opfølgnings-lørdag i uge 49.

Hello world

Mistrivsel blandt børn og unge fylder desværre mere og mere. Det er ikke kun hårdt for den unge, men det slider ofte på hele familien. Arbejdet skal passes, søskende skal passes på, skolen presser på og ventetiderne er lange.

Hvad?

Vi sætter en proces igang, så dit barn får styrket sine personlige og sociale kompetencer. Dit barn vil lære nogle brugbare metoder og strategier, som kan bruges både hjemme og i skolen.


DIN efterårscamp vil foregå i en professionel og tryg atmosfære, hvor der kan opstå nye venskaber, som dit barn kan spejle sig positivt i.


Vi udarbejder en afsluttende rapport, hvori der vil være en beskrivelse af barnets ressourcer og læringsforløb. Vi tilbyder at deltage ved et samarbejdsmøde med skole og hjem med henblik på at understøtte barnets skolegang.


Hvornår?

Uge 42

Mandag: 9-15

Tirsdag: 9-15


Uge 43

Torsdag: 9-15


Uge 44

Torsdag: 9-15


Uge 45

Torsdag: 9-15


Uge 49

Lørdag: 10-13

Opfølgnings-lørdag


Derudover aftales der individuelle tider til hypnoterapi

Hvordan?


 • Vi arbejder ud fra en psykoterapeutisk tilgang. Her lægger vi særlig vægt på, hvordan nervesystemet og kroppen giver barnet symptomer på ubehag, og nogle gange angst, når barnet føler sig utryg.


 • Barnet lærer metkognive strategier til at håndtere sine tanker. Det vil sige lærer, HVORDAN barnet håndterer sine tanker fremfor, HVAD barnet tænker.


 • Vi går på opdagelse i barnets miljø for at undersøge, hvor vi kan finde nye ressourcer i skolen, hjemmet eller andre steder.


 • Vi fokuserer på barnets åndedræt, så barnet lærer at blive i ubehaget fremfor at flygte fra det.


 • Vi bruger hesten som terapeut til bl.a at spejle og berolige barnets nervesystem.


 • Vi bruger hypnose som en teknik til at nå barnets ubevidste sind.


 • Vi arbejder både individuelt og i grupper. I gruppeforløbene tilbyder vi forskellige måder at udtrykke sig på. Barnet må gerne melde pas og blot lytte til de andre.


 • Vi følger op på de lærte metoder og strategier i uge 49.

Pris 7500 kr.


 • 5 dage + 1 opfølgnings-lørdag
 • Individuel hypnoterapi-session
 • Lydfil
 • Forplejning
 • Afsluttende rapport
 • Mulighed for samarbejdsmøde
 • Mulighed for 3 individuelle sessioner med 25 % rabat


Senest tilmelding d. 1. okt. 2023


Ved tilmelding indbetales 1000 kr.

Resterende beløb på 6500 kr. indbetales d. 9. okt.

Der kan betales på mobilpay 57236

eller konto: 7170 2699001

Hvilke forudsætninger kræver det for mit barn?


For at deltage i DIN efterårscamp skal I sende en mail, hvor I beskriver de udfordringer, I oplever. Det er vigtigt, at jeres barn ønsker at arbejde med sine udfordringer og møder op med åbent sind.


I forhold til terapien med hest, så behøver barnet ikke at have kendskab til heste, men lysten til at være sammen med den skal være tilstede.

Hvad er hypnoterapi?


Igennem samtale afdækker vi barnets udfordringer, og hvilke forandringer barnet ønsker skal ske. Herefter guides barnet ind i en afslappende tilstand, som kaldes hypnose. Dette er en ændret bevidsthedstilstand. Det er en behagelig indadrettet tilstand, hvor barnet kommer i kontakt med ressourcer, som giver mulighed for at ændre uhensigtsmæssige mønstre.


Et samarbejde med det ubevidste sind er ofte nødvendigt for at skabe forandringer, da der her kan ligge triggere og uhensigtsmæssige blokeringer. Hypnose er en blid teknik, der målrettet skaber forbindelse til det ubevidste sind og er en meget effektiv metode til at opnå forandringer.


Nogle mennesker oplever store forandringer allerede ved første session, mens andre har brug for flere. Det er ikke magi, men en process, der sættes igang i barnets ubevidste sind.


Når barnet er optaget på DIN efterårscamp, er der mulighed for at tilkøbe yderligere 3 sessioner med 25 % rabat.
Hvad er terapi med hest?


Terapi med heste er en dokumenteret og velkendt metode til alle, der har brug for at styrke sit selvværd, lære at sætte grænser og tage styring i eget liv. Hesten vækker varme følelser i os, og den lærer os at være tålmodige og nærværende. Når det hele "roder" i hovedet, så hjælper den os til at komme ned i kroppen.


Jeg har gennem flere år inddraget heste i terapien. Nogle gange selvstændigt, nogle gange i en kombination med psykoterapi og hypnoterapi. Jeg samarbejder med familieafdelingen i Silkeborg Kommune, hvor jeg arbejder med børn og unge med alvorlige udfordringer. Jeg har erfaret, at den unge igennem hestene kan finde ny motivation til at arbejde med sine udfordringer. 


Jeg oplever flere unge, som har prøvet forskellige former for terapi, og nu er blevet "mætte," de orker ikke mere snak og giver udtryk overfor forældrene, at det jo alligevel ikke virker. De har ofte udfordringer med sociale færdigheder og kan virke afvisende overfor andre mennesker eller behandlere. Her kan det være lettere at interagere med hesten, da den nonverbale kommunikation kan virke mindre stressende.


Heste er empatiske væsner i sig selv, og vi har deres udelte opmærksomhed, når vi er i deres tilstedeværelse. De er eksperter i nonverbal kommunikation og er ekstremt følsomme over for menneskelige følelser. De er skarpe, når de læser energien i deres miljø, og menneskelige følelser er bare en anden kilde til energi, som den skal bemærke og reagere på. Hesten kan mærke vores puls og blodtryk, og den kan aflæse vores psykiske tilstand og spejle denne med kropssignaler. Der åbner sig derved en mulighed for sammenregulering af hestens og menneskets nervesystem. Egenskaber, som den har udviklet fra livet som flokdyr gennem tusinder af år.

Hesten kan altså skabe ro i et overaktivt og /eller traumatiseret nervesystem, da den giver os adgang til kroppens beroligelsessystem - det parasympatiske nervesystem.Det praktiske


 • Jeg har udstyr, dit barn skal blot sørge for at have praktisk tøj på
 • Det foregår i barnets tempo!
 • Hestene er MEGET rolige
 • Al omgang med hestene foregår på eget ansvar - det er jo et levende dyr...


Hvem er vi?

MIE WEST, 52 ÅR

 • Psykoterapeut
 • Hypnoterapeut

LONE JEPSEN, 49 ÅR

 • Psykoterapeut
 • Hypnoterapeut

Vi har mødt hinanden igennem vores uddannelse på Hypnoseskolen i Århus. Vi er begge oprindeligt uddannet lærere og har mange års erfaring med børn og unge.

Mie West


+45 22 98 19 69

mie@mwhypnoterapi.dk


Lone Jepsen


+45 29 73 10 01

kontakt@lonejepsen.dk


www.lonejepsen.dk


Har I spørgsmål eller er I i tvivl, om jeres barn passer ind i DIN efterårscamp, så er I meget velkommen til at kontakte os.