Etik og Regler

etik og regler

Jeg er underlagt Hypnose Skolens regelsæt for etik og har tavshedspligt.


Nedenstående er Hypnose Skolens etiske regelsæt:


Hypnose-terapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.


Hensynet til og respekten for klienten går forud for hypnose-terapeutens personlige interesser.


Hypnose-terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han / hun erfarer om klienten


Hypnoseterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han / hun herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller adfærd.


Hypnose-terapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis hypnose-terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer klienten har.


Hypnose-terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour.Kilde & Copyright Hypnose Skolen